Op weg naar het meest complete 3Dstadsmodel / Digitale Twin

Afgelopen tijd heeft GeoSignum samen met de Gemeente Leiden gewerkt aan een pilotgebied voor een digitale twin. De gemeente heeft een pilotgebied aangewezen en daarvan is een zo compleet mogelijk 3D stadsmodel gemaakt met daarin bomen, alle straatmeubilair, OVL, kolken, putten, verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen. Van elk type object is een apart 3D model gemaakt dat een weergave is van de werkelijkheid, wat resulteerde in verschillende types lantaarnpalen, verschillende typen bankjes etc. De terreindelen en wegdelen zijn gemodelleerd aan de hand van bgt en up to date airborne LiDAR dataset 2022. Voor straatmeubilair is mobile LiDAR gebruikt. Daarnaast hebben we van het stadhuis een LOD 3.3 model gemaakt om inzicht te geven wat mogelijk is wat betreft detailniveau. Voor de overige panden is de data van 3dbag tudelft3d gebruikt. Met deze pilot heeft GeoSignum laten zien wat de mogelijkheden zijn met voor het maken van een gedetailleerde digitale twin, met de datasets die de gemeente al beschikbaar heeft.

De resultaten van de pilot zijn gepresteerd aan een multidisciplinaire groep van de gemeente Leiden, zodat het resultaat van het 3D stadsmodel gelijk binnen een grote groep binnen de gemeente bekend is.  Dit leidde tot een mooi discussie over verschillende gebruikers wensen binnen verschillende disciplines voor de toekomst.