Automatische object detectie met GeoSignum technologies

Airborn LiDAR, een goede bron voor het automatisch detecteren van bomen, daken, mutatiedetectie etc.

Een paar honderd vierkante kilometer Airborn Lidar + GeoSignum technologie = Meer dan 500.000 bomen, 60.000 dakkapellen en ruim 200.000 daken van huizen, aanbouwen en schuurtjes, in record tijd automatisch in kaart gebracht. Dit was het resultaat van één van onze recente projecten.

Wilt u:

– Snel een meer realistische WOZ waarde kunnen bepalen aan de hand van de daadwerkelijke daken en dakkapellen van panden?

– Snel inzicht of er wel is voldaan aan de regels van vergunningsvrije bouw? – Alle bomen in kaart hebben (positie, hoogte, kroondiameter en kroonvolume)?

– Mutatie detectie tussen objecten in uw eigen databases en een LiDAR puntenwolk?

– Meer weten over onze pionierende ‘in house’ ontwikkelde LiDAR technologie?

Neem dan contact met ons op. Of nodig ons uit voor een vrijblijvende demonstratie.