Archive for April 2023

Op weg naar het meest complete 3Dstadsmodel / Digitale Twin

Afgelopen tijd heeft GeoSignum samen met de Gemeente Leiden gewerkt aan een pilotgebied voor een digitale twin. De gemeente heeft een pilotgebied aangewezen en daarvan is een zo compleet mogelijk 3D stadsmodel gemaakt met daarin bomen, alle straatmeubilair, OVL, kolken, putten, verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen. Van elk type object is een apart 3D model gemaakt dat een weergave is…

Read More