Archive for May 2018

Boom info dag

Op 6 en 7 juni zullen we op de nederlandse boominfodag aanwezig zijn. We zijn te vinden in stand nr 9. Gedurende de dag zullen wij daar laten zien wat onze mogelijkheden zijn om automatisch bomen gedetailleerd (omtrek kroon/stam, doorsnede, hoogte etc) in kaart te brengen met een LiDAR dataset. Honderden kilometers in slechts een…

Read More